Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe 6 mẹo vặt đơn giản khử hết mùi hôi và nấm mốc trên xe ô tô Trả lời cho: 6 mẹo vặt đơn giản khử hết mùi hôi và nấm mốc trên xe ô tô

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:47

    Bác giống em, em cũng thích dùng triệt để mấy cái đồ rẻ rẻ. Em còn lấy mấy cái túi hút ẩm trong bánh kẹo ra để trong xe cơ, cũng giúp hút ẩm nhẹ cho xe của mình.