Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 13:04

    lắp thêm cũng tùy loại cụ. Tiền nào của ấy. Rẻ thì mau hỏng. Chứ không có chuyện tiền ít mà đòi hít đồ xịn 😁