Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:20

    Ngày nay, hệ thống EBD được trang bị trên hầu hết các dòng xe hơi, là một trong các tính năng an toàn trên ô tô rất quan trọng.