Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:22

    Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD gồm 3 thành phần chính: các cảm biến tốc độ, bộ điều khiển lực phanh và bộ điều khiển điện tử (ECU)