Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:30

    Cảm biến góc xoay vô lăng hay còn gọi là cảm biến góc lái. Cảm biến này có nhiệm vụ ghi lại góc xoay của vô lăng, sau đó gửi tín hiệu về ECU để hệ thống nhận biết người lái đang muốn di chuyển xe về hướng nào