Home Diễn đàn Đánh giá xe VF5 plus vs Fadil Trả lời cho: VF5 plus vs Fadil

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 16:37

    Đúng rồi bác. Đắt hơn tí nhưbg về sử dụng lâu dài tính ra rẻ hơn, tiết kiệm nhiều chi phí hơn, lại thân thiện môi trường