Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 19:06

    Đến Swing Sapa, sẽ vui sướng thốt lên rằng: “Toạ độ sống ảo chân ái là đây chứ đâu”.