Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 19:32

    Bản Nậm Cang trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn; thế nên, hệ sinh thái động – thực vật nơi đây phát triển cực kỳ phong phú.