Home Diễn đàn Hỏi – Đáp 400 triệu nên mua xe mới hay cũ? Trả lời cho: 400 triệu nên mua xe mới hay cũ?

  • Phước Phạm Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/12/2022 lúc 16:13

    Cứ mua xe mới đi cho chắc, VF5 cho cọc rồi, hốt một ẻm, vừa mới ít phải sửa, lại vừa xinh với tài chính của bạn; ủng hộ người bình luận thì zô link đặt xe, nhớ thêm từ khóa “PHAMVANPHUOC285” để được cộng điểm: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/referral/PHAMVANPHUOC285