Home Diễn đàn Tin tức Cộng đồng US tha hồ trầm trồ trước độ “chịu chơi” trong lần ra mắt này của VinFast! Trả lời cho: Cộng đồng US tha hồ trầm trồ trước độ “chịu chơi” trong lần ra mắt này của VinFast!

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    11/12/2022 lúc 21:20

    Sự kiện này có vẻ private nhỉ, không thấy nhiều thông tin lắm!