Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Làm thế nào để người Trung Quốc có thể mua được xe VinFast ? Trả lời cho: Làm thế nào để người Trung Quốc có thể mua được xe VinFast ?

  • Phước Phạm Văn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    12/12/2022 lúc 06:24

    giới thiệu đặt trên web, sau rồi chuyển phát qua, bạn lái sang du lịch rồi chuyển nhượng luôn