Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Chương trình ưu đãi giới thiệu khách hàng mua xe điện VF, Bác nào đã giới thiệu thành công show cho anh em có động lực nè? Trả lời cho: Chương trình ưu đãi giới thiệu khách hàng mua xe điện VF, Bác nào đã giới thiệu thành công show cho anh em có động lực nè?

  • Tuấn Nguyễn Tiến

    25 VF Points
    Thành viên
    15/12/2022 lúc 12:43

    chính sách tốt mà bác, để kích cầu nhiều người sale cho VF và họ có phần thưởng cho việc họ đã làm. Chừng nào bác không làm gì mà vẫn hưởng thu nhập hoa hồng thì nó sẽ thành đa cấp!