Home Diễn đàn World Cup 2022 Chúng ta cùng nhìn lại cả hành trình World Cup 2022. Comment những gì bạn thích với bóng đá nhé! Trả lời cho: Chúng ta cùng nhìn lại cả hành trình World Cup 2022. Comment những gì bạn thích với bóng đá nhé!

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Thành viên
    15/12/2022 lúc 13:41

    Trận đấu thành huyền thoại rồi bác