Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lỗi ENGINE START/STOP Trả lời cho: Lỗi ENGINE START/STOP

  • Doanh Phạm

    275 VF Points
    Thành viên VVIP
    21/12/2022 lúc 09:20

    Xe xịn quá nhiều lỗi bác ah. Đổi fadil đi cho đỡ lỗi. Đổi lấy fadil của em không. Em chịu lỗ đổi ngang với bác hehe