Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Xe ô tô có bao nhiêu bộ phận? Trả lời cho: Xe ô tô có bao nhiêu bộ phận?

  • Bùi Quyết Tiến

    50 VF Points
    Thành viên
    22/12/2022 lúc 15:30

    Hông lốp (Thành lốp): Là phần dễ nhận dạng vì là nơi thể hiện các loại thông số của lốp, có vai trò bảo vệ lốp tránh khỏi các tác động va đập của đá, cát, đất trong quá trình xe di chuyển.