Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 08:47

    Ngày xưa là đi lễ chùa là trèo lên mất nửa ngày sau đó là trèo xuống cũng mất nửa ngày cho nên là người ta phải đi ít nhất là ba ngày