Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 08:52

    Nhà mình thì rất vinh hạnh thì cũng có đợt đưa cả nhà đi chùa Hương một lần là mục đích là để cho các con cái biết cảnh đẹp cũng như là khung cảnh chùa tuyệt vời ngoài Bắc