Home Diễn đàn Lux & Fadil 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời? Trả lời cho: 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời?

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 21:14

    Hàng ghế sau kém thoải mái: hệ thống ghế sau của Mazda 3 2020 khá đứng khiến hành khách có thể cảm thấy mệt mỏi nếu phải di chuyển đường dài.