Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 21:29

    Bằng việc ban hành Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), chính phủ liên bang Mỹ đang tiếp tục thể hiện cam kết của mình về việc đẩy mạnh sản xuất pin và xe điện (EV) nội địa.