Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Dương Văn Huân

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 21:30

    Việc xây dựng thành công nguồn cung ứng pin và xe điện nội địa chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn,