Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Trần Văn Phong

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    23/12/2022 lúc 21:33

    chi phí pin cần phải giảm xuống hơn 50%, đạt 60 USD cho mỗi kWh thì chi phí sở hữu EV mới đạt mốc 0,26 USD cho một dặm, so với 0,27 USD của một phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.