Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 22:10
    1. Khả năng gọi điện thoại không cần gắn bất kỳ thiết bị gì lên người, hai tay của bạn hoàn toàn có thể tập trung vào việc lái xe.