Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 22:14

    Sau hơn 5 năm tranh luận, Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng các điều khoản của mình trong kế hoạch “Fit for 55” để giảm đáng kể lượng khí thải carbon ở châu Âu vào năm 2050.