Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 22:19

    Ví dụ, Lamborghini sẽ có thêm một năm để đạt được các mục tiêu khí hậu đã vạch ra.