Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 06:37

    Ngày lễ này được tổ chức hàng năm như ngày lễ tôn giáo của người đạo Thiên Chúa Giáo, Kitô giáo để kết thúc mùa Vọng và bắt đầu mùa Giáng Sinh.