Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Dương Thanh Minh

    360 VF Points
    Thành viên VVIP
    24/12/2022 lúc 06:42

    Sau này, Giêsu trở thành nhà thuyết giáo, dạy con người về tình yêu vô điều kiện, khoan dung, Thiên đường và ông được mệnh người chữa bệnh bằng phép màu, được người đời tôn thờ. Từ đó, người ta lấy ngày chúa Giêsu ra đời làm ngày kỷ niệm lễ Noel như cột mốc quan trọng của người tin theo chúa Giê-su.