Home Diễn đàn Hỏi – Đáp 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời? Trả lời cho: 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời?

  • Bùi Quyết Tiến

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    24/12/2022 lúc 10:58

    Ít khoảng trống hơn; nhiều cửa sổ trời trượt lùi vào giữa đèn pha và mái nhà, chiếm một vài inch không gian thẳng đứng.