Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

 • Đình Linh Nguyễn

  50 VF Points
  Thành viên VVIP
  24/12/2022 lúc 11:51
  • Chỉ mùa khô mới sạch còn mùa mưa thì nước đục đỏ ngầu.
  • Muốn xuống tắm thì phải có áo phao, không có thì phải thuê.
  • Nếu tắm thì cẩn thận vì nhiều đá bén nên dễ đứt chân.