Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Văn Bảy

    75 VF Points
    Thành viên
    26/12/2022 lúc 22:53

    Vẽ một hình chữ nhật được chia đôi theo chiều dài và ngăn thành 5 hàng dọc cách khoảng đều nhau,