Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    27/12/2022 lúc 07:58

    Để tham gia trò chơi dân gian này, bạn cần chuẩn bị những quả banh nhỏ và một số lon sữa bò.