Home Diễn đàn Tâm sự VF8 Miền Nam – Thành viên nhóm chưa nhận được xe mà đã báo lỗi, quy trình do đại lý hay sao ( đại lý vinh ) Trả lời cho: VF8 Miền Nam – Thành viên nhóm chưa nhận được xe mà đã báo lỗi, quy trình do đại lý hay sao ( đại lý vinh )

  • Lê Thiện

    350 VF Points
    Thành viên VIP
    29/12/2022 lúc 16:21

    Không giống nhau anh, lỗi màn hành ra bảo hành thay là a đã nhận sp, và được bảo hành thay. Còn trường hợp này là chưa nhận được sp. Đang trạng thái mua mới.