Home Diễn đàn Tâm sự Mua xe cho vợ nên mua Fadil hay Vf5 Plus hay Vfe34? Trả lời cho: Mua xe cho vợ nên mua Fadil hay Vf5 Plus hay Vfe34?

  • Mạnh Sỹ Danh

    0 VF Points
    Thành viên
    29/12/2022 lúc 17:13

    Chuẩn bác ạ, vợ em cũng “nấm lùn” đây, chỉ đi fadil thôi. Nhưng nhà em cũng đang cân nhắc đổi sang VF5, có nhiều tính năng hỗ trợ lái an toàn, đi cho yên tâm bác ạ