Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn Vinfast nên xữ lý làm sao cho hợp tình hợp lý về việc đổi từ SA qua VF9? Trả lời cho: Theo bạn Vinfast nên xữ lý làm sao cho hợp tình hợp lý về việc đổi từ SA qua VF9?

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    30/12/2022 lúc 07:35

    Thôi thì cứ alô mua luôn một con nữa đi cho nó phấn khởi bảo đợi xem là Vinh phát tới có chương trình thu cũ thì lúc ý mình à ờ trả cho Vinh thì cây sẽ lắc SA đi chợ lát thì hết mười lăm bảo hành như trả cho hãng cũng được