Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn Vinfast nên xữ lý làm sao cho hợp tình hợp lý về việc đổi từ SA qua VF9? Trả lời cho: Theo bạn Vinfast nên xữ lý làm sao cho hợp tình hợp lý về việc đổi từ SA qua VF9?

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    30/12/2022 lúc 07:39

    Vấn đề ở chỗ là lúc cọc ấy có nói là cộc đổi xe không nếu cộng đổi xe mà bên hãng không nhận đổi xe thì mình được quyền thu cà phê