Home Diễn đàn Trao Quà Tết Quý Mão 2023 Đề xuất VF mở minigame cho anh em giữa các nhóm thiện nguyện Trả lời cho: Đề xuất VF mở minigame cho anh em giữa các nhóm thiện nguyện

  • Doanh Phạm

    50 VF Points
    Thành viên VVIP
    30/12/2022 lúc 15:45

    Em nghĩ mở một cuộc thi ảnh đẹp về trao quà từ thiện thì sẽ tuyệt vời. Những bức ảnh đẹp và ý nghĩa nhất sẽ nhận được giải. Vừa đẹp, ý nghĩa lại thúc đấy nhiều phó nháy hoạt động mạnh.