Home Diễn đàn Tin tức Nhìn lại 24 đợt triệu hồi xe tại Việt Nam năm 2022 – Xe điện VinFast lần đầu góp mặt, xe sang triệu hồi kỷ lục Trả lời cho: Nhìn lại 24 đợt triệu hồi xe tại Việt Nam năm 2022 – Xe điện VinFast lần đầu góp mặt, xe sang triệu hồi kỷ lục

  • Quốc Thái

    17 VF Points
    Thành viên
    02/01/2023 lúc 14:10

    Đâu phải cứ sang là không có lỗi chứ ?