Home Diễn đàn Đánh giá xe So sánh tính năng chống trộm trên VF5 plus và VFe34 Trả lời cho: So sánh tính năng chống trộm trên VF5 plus và VFe34

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    03/01/2023 lúc 18:10

    Ơ thế nhỡ chủ xe không cầm điện thoại thì không vô hiệu hóa hệ thống lái được à bác? Thế nhỡ máy hết pin, không có sóng thì chịu bị trộm xe luôn à? Kể ra thì tính năng này vẫn còn nhiều vấn đề lắm.