Home Diễn đàn Đánh giá xe So sánh tính năng chống trộm trên VF5 plus và VFe34 Trả lời cho: So sánh tính năng chống trộm trên VF5 plus và VFe34

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    03/01/2023 lúc 18:19

    Chính ra có cái camera 360 yên tâm hẳn. Tính năng này mà đi kèm cam 360 thì tuyệt vời, phát huy được hết công dụng của nó, nên mong là VF5 Plus sẽ được ưa chuộng