Home Diễn đàn Trao Quà Tết Quý Mão 2023 Mong sau sự kiện thiện nguyện sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu kết nối với anh em cộng đồng hơn Trả lời cho: Mong sau sự kiện thiện nguyện sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu kết nối với anh em cộng đồng hơn

  • Anh Minh Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    04/01/2023 lúc 13:58

    Tập thể mà bác. Phải có quy củ thì mới quản lý được