Home Diễn đàn VF 5 Có phải VF5 đang quá “tham” công nghệ so với 1 chiếc xe hạng A? Trả lời cho: Có phải VF5 đang quá “tham” công nghệ so với 1 chiếc xe hạng A?

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    04/01/2023 lúc 14:11

    Công nghệ VF5 vượt trội hơn so với xe cùng phân khúc thôi bác ạ, chứ làm sao so được với VFe34, VF8, VF9. Ngang nhau hết thì quá bằng VF vứt hết xe sang đi