Home Diễn đàn VF 5 Giữa VF5 và KIA Sonet, liệu mẫu xe nào sẽ được lựa chọn nhiều hơn Trả lời cho: Giữa VF5 và KIA Sonet, liệu mẫu xe nào sẽ được lựa chọn nhiều hơn

  • Hoàng Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    07/01/2023 lúc 11:24

    Trừ ưu đãi các thứ nữa nên dễ tiếp cận hẳn bác ạ, anh em nào chạy công nghệ thì phải tham khảo con này