Home Diễn đàn VF 5 Chi phí vận hành của xe điện quốc dân VF 5 Plus tối ưu hơn các mẫu xe xăng cùng phân khúc Trả lời cho: Chi phí vận hành của xe điện quốc dân VF 5 Plus tối ưu hơn các mẫu xe xăng cùng phân khúc

  • Dương Nguyễn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    08/01/2023 lúc 18:55

    Cái 12,41kw/100km nó chỉ là lý tưởng thôi.vận hành ở điều kiện thực tế chắc phải 16kw/100km.