Home Diễn đàn Trao Quà Tết Quý Mão 2023 Đôi chút tâm sự về hành trình hơn 400km góp chút công sức đồng hành cùng Team N1 đầy ý nghĩa Trả lời cho: Đôi chút tâm sự về hành trình hơn 400km góp chút công sức đồng hành cùng Team N1 đầy ý nghĩa

  • Quang Trường Vi

    1.435 VF Points
    Thành viên
    12/01/2023 lúc 08:31

    Rất nhiều hoàn cảnh còn cảm xúc hơn rất nhiều, nhưng vì công việc nên không ai lưu giữ được những hình ảnh đó, thấy bà con tươi cười là mọi mệt mỏi tan biến hết anh nhỉ 🥰