Home Diễn đàn Trao Quà Tết Quý Mão 2023 Đôi chút tâm sự về hành trình hơn 400km góp chút công sức đồng hành cùng Team N1 đầy ý nghĩa Trả lời cho: Đôi chút tâm sự về hành trình hơn 400km góp chút công sức đồng hành cùng Team N1 đầy ý nghĩa

  • Quang Trường Vi

    1.435 VF Points
    Thành viên
    12/01/2023 lúc 09:01

    Theo dõi hành trình a từ khá lâu. Có dịp chạy qua tỉnh e thì e xin mời a ly cafe ạ