Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe Fadil thay thước lái Trả lời cho: Xe Fadil thay thước lái

  • Doanh Phạm

    275 VF Points
    Thành viên VVIP
    14/01/2023 lúc 10:42

    Xe nào cũng được bảo hành 10 năm bác ah. Nhưng em nghĩ chưa đến 10 năm đã hết bảo hành. Vì chính sách bào hành 10 năm hoặc 200.000km. Số km sẽ đến trước trừ khi xe nào ít đi