Home Diễn đàn Tâm sự Thông báo với anh chị em: Điểm VF Point năm 2022 không bị mất và được gia hạn tới cuối năm 2023 Trả lời cho: Thông báo với anh chị em: Điểm VF Point năm 2022 không bị mất và được gia hạn tới cuối năm 2023

  • Doanh Phạm

    50 VF Points
    Thành viên VVIP
    19/01/2023 lúc 09:08

    Bắt đầu tính từ năm 2023 bác nhé! 😁