Home Diễn đàn Tin tức Thấy gì từ việc báo chí, người dùng quốc tế hết lời khen ngợi và hào hứng với ô tô điện VinFast tại CES 2023 Trả lời cho: Thấy gì từ việc báo chí, người dùng quốc tế hết lời khen ngợi và hào hứng với ô tô điện VinFast tại CES 2023

  • Nhan Truong

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    23/01/2023 lúc 08:56

    Trên cả tuyệt vời… Tuyệt vời vinfast 🥰🥰 !