Home Diễn đàn Thi ảnh du Xuân VF8 CÓ CHỞ HẾT 10 NGƯỜI KHÔNG ☆ VỚI ĐỘI HÌNH 3 ☆ 3☆ 2 Trả lời cho: VF8 CÓ CHỞ HẾT 10 NGƯỜI KHÔNG ☆ VỚI ĐỘI HÌNH 3 ☆ 3☆ 2

 • VF6 VINFAST

  10 VF Points
  Khách Danh dự
  28/01/2023 lúc 14:25

  Chiếc VF8 của bạn có lẽ may mắn thì ohair. Đi trung bình hơn 40KM mỗi lần sạc là ok rồi, từ khi về đến giờ chưa gặp vấn đề nằm đường.

  #congdongvinfast