Home Diễn đàn Tâm sự Ủng hộ Vinfast IPO nào anh em cộng đồng, Vinfast thành công thì xe điện đầy đường Việt Nam Trả lời cho: Ủng hộ Vinfast IPO nào anh em cộng đồng, Vinfast thành công thì xe điện đầy đường Việt Nam

  • Xuan TM

    75 VF Points
    Thành viên VVIP
    12/02/2023 lúc 16:54

    Nghèo lắm bạn ah. Nhưng mình xài hãng nào thì mua stock hãng đó