Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều khiển cửa sổ điện VF e34 bằng chìa khoá Trả lời cho: Điều khiển cửa sổ điện VF e34 bằng chìa khoá

 • Trung Vũ Hoàng

  50 VF Points
  Thành viên
  13/02/2023 lúc 19:59

  cho em hỏi, chủ bài đã thử thực hiện được thao tác này chưa? và thành công ở khoảng cách bao nhiêu met? 😀

  cá nhân em thấy chìa khóa VFe34 vẫn cần cải tiến sâu, chứ hiện tại tìm xe trong hầm hay mở xe từ xa vẫn còn là một dấu “chấm cảm” 😀